Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o životnoj sredini

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o uslugama

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o nasljeđivanju

Zakon o gimnaziji

Zakon o sudovima

Zakon o stečaju

Zakon o radu